Huszár Lajos

Éremgyűjtemény

A Vachott Sándor Városi Könyvtárban működő Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény működteti Gyöngyös város két, adományozás révén birtokába került gyűjteményét, a Huszár Lajos Éremtárat és Herman Lipót festőművész hagyatékát. A könyvtár épületében elhelyezett gyűjtemények ki is egészítik egymást, mintegy rámutatva arra a történeti előzményre, amikor az ilyenfajta – képzőművészeti, numizmatikai, régészeti stb. – gyűjtemények egy – többnyire főúri – kézben léteztek. A gyűjtemények a város Fő terén, a Grassalkovich palotában, a páratlan értékű Egyházi Kincstár közelében találhatók.

A Huszár Lajos Éremtár 2007 óta az ország egyik legjelentősebb numizmatikai kiállítása, ekkor került az éremgyűjtemény a város tulajdonába. Különlegessége, hogy anyaga felöleli a magyar államiság teljes történetét. Megismertet nemcsak a magyar uralkodók, illetve a magyar állam által kibocsátott hivatalos pénzekkel, de bepillantást ad az erdélyi fejedelmek pénzverésébe is. Összesen 32 éremtárló található itt, ebből 15 külön tárlóban mutatja be a kiállítás a történelmi emlékérmeket. Különösen szép kollekcióval rendelkezik a gyűjtemény a magyar királyok és királynék koronázási érmeiből, valamint a török elleni felszabadító háborúk korának emlékérmeiből, a dokumentumgyűjteményben pedig magyar és német nyelvű numizmatikai kiadványok találhatók. Éremtárunk a gyűjteményt népszerűsítendő Éremtári Füzetek címmel egy kiadványsorozatot bocsátott útjára 2016-ban, jelenleg a hatodik füzet előkészítésénél tartunk.

Amikor a gyűjteményt Gyöngyös városa 2007-ben megkapta, megfogalmazódott az igény arra nézve, hogy a gyöngyösi témájú érmeket, plaketteket és kitűzőket is össze kellene gyűjteni. Ez is megtörtént, melyben nagy segítséget kaptunk az intézményünkben működő Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Gyöngyösi Csoportjától, mely nemcsak gyűjtéssel, de saját, gyöngyösi éremkibocsátással is foglalkozik. Évente kétszer országos éremgyűjtő találkozókat szerveznek. A Huszár Lajos Éremtár nemcsak az egyszerű látogatók, hanem további adományozók figyelmét is felkeltette, akik jónak látták érem- és plakett-gyűjteményüket az éremtárra hagyományozni. A közelmúltban Dr. Magda Sándor nyugalmazott rektor és országgyűlési képviselő, valamint Dr. Bálint György, közismert nevén „Bálint gazda” kertészmérnök gyűjteménye vált az éremtár részévé.

Névadónkról

Huszár Lajos (1906-1987) a magyar numizmatika meghatározó alakja volt. 1929-től 1968-ig a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárában dolgozott, 1944-től ő volt annak vezetője. Kutatásai kiterjedtek a magyar közép- és újkori pénzverésre, valamint az egész magyar éremművészet területére. A magyar és az erdélyi pénzverést feldolgozó katalógusai, tanulmányai ma is alapvető művek a magyar és a nemzetközi éremtan művelői számára. Kutatásai mellett meghatározó szerepet töltött be a Magyar Numizmatikai Társulat életében is, amelynek titkára, később tiszteletbeli elnöke volt. A Numizmatikai Közlöny, a legfontosabb éremtani szakfolyóirat 1933 és 1975 között az ő szerkesztésében jelent meg.

Huszár Lajos Éremtár