I. József ovális koronázási érme 1687-ből

Amikor 1687. december 9-én Széchényi György esztergomi érsek a kilenc éves József főherceget a magyar Szent Koronával megkoronázta, még senki sem tudhatta, hogy az újdonsült magyar király I. József csak 18 évvel később, 1705. május 5-én fog ténylegesen trónra lépni. Egy dologban azonban már biztos lehetett mindenki: mivel a rendek nem sokkal korábban saját elhatározásukból mondtak le a szabad királyválasztásról, Józsefben a Habsburgok immáron örökös királyságának az első uralkodóját kell tisztelniük. A dinasztia ezt igyekezett is minden eszközzel nyomatékosítani. Így a József koronázására vert érmekkel is.

A Friedrich Kleinert (1633-1714) által Nürnbergben készített érem elsősorban – a József koronázására vert többi éremtől is különbözve – méretével, súlyával és formájával hívja fel magára a figyelmet. A 104,2 g súlyú ovális ólomérem átmérője hosszában 75 mm, szélességében 60 mm, vastagsága pedig 4 mm. Friedrich Kleinertnek, aki a két másik nagy nürnbergi mesterrel Philipp Heinrich Müllerrel és Caspar Gottlieb Laufferrel együtt nagyszámú történelmi érmet is készített, volt egy specialitása. Ő volt az első Németországban, aki műhelyében az éremverést gépesítette, s a tiszta vágások által létrejövő felületre peremírást volt képes készíteni.

A nagy felületű elő-, illetve hátlap lehetővé tette a művészi, minden részletre kiterjedő ábrázolást. Az előlapon az ifjú József görög vagy római istenekhez hasonlatos portréja szerepel. Az ovális felület felső részét egy felhőből kinyúló kar tölti ki, mely koronát tart az uralkodó feje fölé. Az előlapi német nyelvű körirat: Iosephus der erste König in Ungarn. MDCLXXXVII. A hátlapon gránátalmafa áll (a termékenység szimbóluma), melynek törzsén függőlegesen IOSEPH felirat olvasható, a lombjai közt pedig a Szent Korona alatt Ausztria és Magyarország címere látható. A hátlapi, ugyancsak német nyelvű körirat: IOSEPH wird wachsen. Wie an einer Quelle. I Buch Mosein: 49. (=Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett<I. Mózes 49:22>) A Mózes I. könyvéből való bibliai idézet üzenete egyértelmű: a királyságot örökös királyságként bíró Habsburg ház további gyümölcsit Józseftől, a magyar királytól várják.

Itt kell külön is kitérnünk a szokatlan kettős peremírás szövegére: AUSTRIA EXTENDETUR IN ORBEM VNIVERSUM (Ausztria nyújtsa ki kezét az egész világ után), illetve ALLER EHREN IST OSTERREICH VOLL. (Ausztriáé minden elismerés) „FK”. A latin és a német nyelvű szöveg ugyanannak a betűjátéknak az eredménye, amelyet a latin ábécé egymást követő magánhangzójára (AEIOU) szoktak kreálni. Ezek közül a legismertebb az Austriae Est Imperare Orbi Universo (Ausztria feladata a világot uralni) v. Austriae Est Imperium Orbis Universi (Ausztriáé az egész világ uralma) változat, mely az osztrák uralkodók régi jelszava. A kortársak és az utókor különféleképpen értelmezték a rövidítést, melyet így is olvastak: Austria Erit In Orbe Ultima (Ausztria a világ végéig fenn fog állni). Ez utóbbi magyarázatot gúnyosan így travesztálták: Austria Est In Orbe Ultima (Leghátul áll a világon Ausztria). A rövidítés német feloldása: Aller Ehren Ist Österreich Voll (Ausztriáé minden elismerés). Ez utóbbi a 92. gyalogezred indulójaként vált ismertté.

Borbándi Erik: A hónap érme. I. József ovális koronázási érme 1687-ből. In: Gyöngyösi Műsor XLIV. évf. 10. szám 22-23. o.