Gyöngyösi érmek

Ajánló

Talán elcsépelt közhelyként hangzik a megállapítás, miszerint Gyöngyösnek gazdag történelme van, mely számos esetben az országos történelemmel is összefonódott. Károly Róbert adományozott városi rangot a településnek. A török időkben gazdag szultáni kincstári birtok volt a pusztulás évszázadában, a török korban is virágoztak itt a különféle vallásfelekezetek és mesterségek. 1704-ben kétszer is itt tárgyalt a békéről a nagyhatalmakkal II. Rákóczi Ferenc. A napóleoni háborúk idején a város többször is befogadta a magyar Szent Koronát. 1849-ben a városban tartózkodott Görgey Arthúr és Kossuth Lajos, ahol a tavaszi hadjárat részleteit dolgozták ki. 1917-ben az egész ország figyelmének középpontjába került, amikor a nagy tűzvész után meglátogatta az uralkodói pár, IV. Károly és Zita királyné Tisza István miniszterelnök társaságában.

Gyöngyösnek ugyanakkor nem csak dicső régmúltja, hanem érmeken is megjelenő közelmúltja és jelene is van, ami iránt egyre nő az érdeklődés. Mivel azonban az érmeket kibocsátó gyöngyösi szervezetek sorra átalakulnak, megszűnnek, vagy éppen személyi változás történik az élükön, az új vezetők pedig nem mindig kísérik figyelemmel a korábbi érmek sorsát, ezek gyakran elkallódnak, és a feledés homályába merül egy-egy éremkibocsátás ténye is. Egyes érmeket már most is csak nagy fáradság árán sikerült felkutatnunk.

Az emlékérmek és plakettek nagyobb volumenű kibocsátására Gyöngyösön a szocializmus koráig kellett várni. Ekkor nagy lendületet adott, hogy 1970-ben megalakult a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Gyöngyösi Csoportja. Ettől fogva volt is, van is mit gyűjteni a „Gyöngyös” témában. A gyöngyösi éremgyűjtő csoporton kívül emlékérmet adtak ki a helyi és környékbeli gazdasági szervezetek (elsősorban a Mátrai Erőmű Rt.), az iskolák (főként a Károly Róbert Főiskola), egészségügyi szervezetek (Bugát Pál kórház). Gyöngyös Város Önkormányzata különféle évfordulókra, jeles eseményekre és kitüntetések céljára készített érmeket, és a felsorolás persze korántsem teljes.

A gyöngyösi érem és plakett anyag mára már annyira megszaporodott, hogy többekben felmerült az igény, össze kéne gyűjteni, rendszerezni, majd publikálni kellene. Az összegyűjtésre a 2007 óta működő gyöngyösi Huszár Lajos Éremtár bizonyult hivatottnak, hiszen gyűjtőkörébe bekerültek a gyöngyösi témájú érmek és plakettek. A rendszerezésre és publikálásra 2018-ban megtörtént az első lépés: a Huszár Lajos Éremtár és a MÉE Gyöngyösi Csoportjának közös gondozásában megjelent egy kiadvány „A MÉE Gyöngyösi Csoport 50 éves története és érmei a Huszár Lajos Éremtárban” címmel. Ebben az egyesület múltjának vázolása után az összes olyan gyöngyösi érem és plakett szerepel, melyet a gyöngyösi éremgyűjtő csoport adott ki, vagy köze volt a kiadásához. Az évfordulós és jubileumi érmek mellett két sorozat is szerepel benne, úgymint a „Tisztelet az elődöknek”, illetve az „Aradi vértanúk” sor. Ez a munka természetesen nem jelenti a teljes gyöngyösi anyag feldolgozását, hiszen figyelmen kívül maradt a helyi vonatkozású érmek és plakettek másik fele, vagy inkább további kétharmada.

Jelen munka a gyöngyösi anyag rendszerezésének és publikálásának második és egyben záró fázisa. Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy az itt bemutatandó „corpus” nem teljes, hiszen nem készült még semmiféle korábbi nyilvántartás, így bármikor előkerülhet egy eddig ismeretlen vagy figyelembe nem vett lappangó darab. Kérünk is mindenkit, akihez eljut ez a füzet, hogy gondoljanak az éremtár munkájára, és ha olyan gyöngyösi éremmel vagy plakettel találkoznak, amely nem szerepel a kiadványunkban, lépjenek velünk kapcsolatba, és hozzák a tudomásunkra. Annál is inkább, mert napjainkban is folyik az éremkibocsátás, és a jövőben újabb és újabb érmek, plakettek látnak majd napvilágot, így hamarosan ez a füzet is elavul. Célunk ezért mindössze annyi, hogy egy jobb és teljesebb mű megjelenéséig valamiféle kapaszkodót, fogódzót adjunk azok számára, akik gyűjtik a múltat és jelent egyaránt dokumentáló gyöngyösi érmeket, vagy csupán el akarnak igazodni a témában.

A jelenlegi kiadvány tizenegy témába sorolva mutatja be az érmeket és az éremszerű plaketteket. Néhol olyan nem éremszerű plakettek is helyet kaptak, amelyeknek nem kerek ugyan a formájuk, de egy éremsorozat tagjaként szerepelnek. A kiadványban szereplő érmek és plakettek többnyire a Huszár Lajos Éremtár gyöngyösi témájú gyűjteményéből származnak, de vannak olyan érmek is, melyek magántulajdon részét képezik és csupán fotózás és leírás erejéig kaptuk kölcsön. Az ilyen érmeknél feltüntettük, hogy magántulajdonban (mt.) vannak. A szerkesztés során figyelemmel kellett lennünk a kiadvány terjedelmére, a betűméretre és az áttekinthetőségre, ezért az érmék nem mindig a valós méretükben jelennek meg.

A kiadvány létrejöttében sokan játszottak szerepet, sokaknak tartozunk köszönettel. Köszönet illeti elsősorban Szabó Gyula volt polgármester urat, mint ötletgazdát és adományozót, aki nem csak saját gyűjteményét adományozta az Éremtárnak, hanem a gyöngyösi anyag összegyűjtését saját ügyének tekintve, fáradságot nem kímélve kereste fel a gyöngyösi intézmények volt és jelenlegi vezetőit érmek után kutatva. Köszönet illeti dr. Magda Sándor volt rektor és országgyűlési képviselő urat, aki saját gyűjteményét szintén az éremtárnak adományozta. Köszönettel tartozunk Gyöngyös Város Önkormányzatának. Egyrészt a városi díjérmek adományozásáért, másrészt a jelentős anyagi támogatásért, melyből nem csak a füzet kiadásának költségeit, de az érmek jó minőségű műtárgyfotózását is meg tudtuk rendelni. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik a tulajdonukban lévő érmeket az éremtárnak adományozták, vagy fotózásra kölcsönadták. Füleki Lászlónak köszönjük a szép fotókat, Veréb Attilának pedig a gondos kiadványszerkesztői munkát.