Füzetek

Török elleni háborúk

Fueszl Kristóf a körmöcbányai verdében készítette el a mohácsi csatában elesett II. Lajos és felesége, Habsburg Mária emléktallérját. 1505-ben Brüsszelben született Habsburg Máriát 1515-ben jegyezték el a Jagelló-házból származó II. Lajos magyar királlyal. ...

MÉE

Nyilvánvaló, hogy a gyűjtési szenvedély ősidők óta kódolva van az emberiség génállományában. Erre számtalan történelmi példát lehetne felhozni, hiszen ez a késztetés a legkülönfélébb formákban jelent, és jelenik meg napjainkban is. ...

Mária Terézia

főhercegnőt a legidősebbhez, Lipót Kelemen herceghez adja feleségül, ő azonban 1723-ban meghalt himlőben. ...

Gyöngyösi érmek

Talán elcsépelt közhelyként hangzik a megállapítás, miszerint Gyöngyösnek gazdag történelme van, mely számos esetben az országos történelemmel is összefonódott. Károly Róbert adományozott városi rangot a településnek. ...