Mária Terézia

Ízelítő a kiadványból

Emlékérem Mária Terézia Lotharingiai Ferenccel történt eljegyzésére (Ag) 1736 

E: FRANC.III LOTHARINGIC.THERES.AVSTRIAC. (Franciscus III. Lotharingicus, Theresia Austriaca = III. Lotharingiai Ferenc és Ausztriai Terézia)

Mellképek balra. A vállszelvényben M.D. monogram.
H: VOTORUM TANDEM COMPOTES. (= Végre teljesült az óhajuk) Religio oltárra helyezett két, szerelemtől lángoló szív fölékoszorút tart. A római ruhában megjelenő istennő baljában keresztet tart. A szelvényben CELEB.NVPT.DIE XIII. FEB/ MDCCXXXVI. (Celebratio nuptiarum die 12. februaris 1736 = Eljegyzési ünnepség 1736. február 12-én)

6.34 g, Ø 22 mm, nagyon szép +
Leltári szám: 2008.1071.01
Hivatkozás: Montenuovo 1669, Julius 1580

VI. Károly német-római császár (III. Károly néven magyar király) kedvelte nagynénjének, Eleonóra főhercegnőnek unokáit. Úgy tervezte, legidősebb leányát, Mária Terézia főhercegnőt a legidősebbhez, Lipót Kelemen herceghez adja feleségül, ő azonban 1723-ban meghalt himlőben. Károly ekkor Kelemen idősebbik öccsét, Ferenc István herceget hívta meg Bécsbe, és őt jelölte ki leendő vejéül. Ferenc István herceg 1723-ban, 15 évesen érkezett a császári udvarba. Károly a fiává fogadta, saját gyermekeivel együtt neveltette, és birtokába adta a sziléziai Teschent. Az alig 10 éves Mária Terézia így ismerkedett meg a fiatal francia herceggel, beleszeretett, és később is ragaszkodott választottjához. Károly ezzel együtt – a dinasztia szempontjait is szem előtt tartva – egyéb vőlegény-jelölteket is számba vett. Így például Károly Albert bajor trónörököst, Ausztria későbbi nagy ellenfelét is. Felmerült Frigyes porosz trónörökös neve is, de a Hohenzollern család evangélikus vallása komoly akadályt jelentett. Ferenc István herceg megfelelt a feltételeknek, hiszen olyan katolikus családból származott, amely uralkodó, vagy korábban uralkodott. (Lotaringia ebben az időben már nem volt önálló hercegség, XV. Lajos tartotta elfoglalva.) Károly császár egyre halasztotta leánya házasságkötését, mert saját fiú örökös születésére várt. A végső igent a frigyre sajátos módon a lengyel örökösödési háború (1734-1738) fejleményei nyomán kapta meg Ferenc István. Miután a háborúban megbuktatott Leszczynski Szaniszló lengyel királyt veje, XV. Lajos kárpótolni szerette volna egy országgal, a francia-Habsburg fegyverszünetet követően Lajos azzal állt elő, hogy Lotaringiát engedjék át Franciaországnak. Ehhez azonban Ferenc István lemondása kellett, aki a béke érdekében, no meg annak fejében, hogy megkapja Mária Terézia kezét, beleegyezett. Így 1736-ban az ifjú pár – uralkodói körökben szokatlan módon – szerelmi házasságot köthetett. Az érem Matthäus Donner (1704-1756) alkotása.